Hypothecaire Lening

Een hypothecaire lening is een geldlening voor de financiering van een eigen woning of appartement.

hypothecaire lening maakt het immers voor kredietnemers mogelijk om een zeer hoog bedrag (niet zelden gaat het bij een hypothecaire lening over bedragen van ettelijke honderdduizenden euro’s) te kunnen lenen tegen een toch relatief lage rente. Banken moesten vroeger immers noodgedwongen naar een mogelijkheid zoeken om mensen geld te kunnen lenen voor de aankoop van een eigen huis.

Dat was niet zo voor de hand liggend omdat banken hier een aanzienlijk risico mee namen. De kans dat iemand gezien over een termijn van 20 tot 30 jaar op een zeker ogenblik zijn of haar leningen niet kan afbetalen is immers reëel. Dat is meteen ook de reden waarom er moest gezocht worden naar een waarborg die de bank toch relatief veilig stelde. Die waarborg kwam er ook onder de vorm van de zogenaamde hypotheek.

Deze biedt de bank de mogelijkheid om het huis waarop de hypothecaire lening werd genomen te verkopen indien de kredietnemer haar schulden niet meer kan afbetalen.

Aflossingen per termijn van:

J.K.P.: 0.89 %, vast.

Vraag uw lening aan +Credimo leningen
Elantis verzekeringen
Krefima Leningen
Baloise Verzekeringen